Doelstellingen

De SV-CIBO heeft tot doel:

  • Het bevorderen van de integratie van erkende vluchtelingen door middel van diverse activiteiten die bovengenoemd streven in zich dragen en die de uitwisseling tussen diverse bevolkingsgroepen uit verschillende culturen bevorderen.
  • Het stimuleren en faciliteren van de redzaamheid van erkende vluchtelingen uit het Afrikaanse continent en dit om hen zo snel mogelijk volwaardige burgers te laten worden met respect voor hun eigenheid en specifieke culturele bagage.
  • De kans te geven om in een informele sfeer praktische taalkennis te oefenen.
  • Het verbeteren en ondersteunen van de kwaliteit van de Belgische multi- en socio-culturele samenleving.
  • Het bevorderen van culturele uitwisseling.