Inloopspreekuur

We willen dagelijks een telefonisch en mondeling spreekuur organiseren op juridisch, medisch en maatschappelijk vlak. Het is een laagdrempelige voorziening waar mensen makkelijk naar toe durven komen om deskundig advies te vragen, waar zij makkelijk kunnen communiceren en waar hun culturele achtergrond begrepen wordt.

Mensen worden te woord gestaan, krijgen informatie en advies, en worden eventueel verder begeleid. Daar waar het nodig en zinvol is zullen zij doorverwezen worden naar relevante maatschappelijke organisaties en instellingen. Tevens zal met deze organisaties onderling overleg en advisering plaatsvinden. Voor moeilijk bereikbare doelgroepen worden huisbezoeken afgelegd.