Lid worden

De vereniging is opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Kapelstraat 27 Bus 0202, 8450 Bredene.

Iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon kan zich kandidaat stellen als lid door eenvoudige aanvraag bij de Raad van Bestuur, voorgezeten door dhr. Ahmed Awed Abase. De lidmaatschapsbijdrage is vrij (met een maximum van €100).