Probleemanalyse

De Somalische gemeenschap vormt, evenals een aantal andere vluchtelingengroepen, volgens de laatste onderzoeken een kwetsbare groep. Zij behoren immers tot een groep van mensen die in een achterstandspositie verkeren op het gebied van sociaaleconomische ontwikkeling, taalbeheersing en participatie in de samenleving.

Een extra complicatie daarbij is dat de samenleving steeds meer eisen aan zijn inwoners stelt. Zo wordt er van nieuwkomers verwacht dat zij actief deelnemen aan het maatschappelijk verkeer in het onderwijs, arbeid en leefbaarheid en zich tevens de Belgische normen en waarden eigen maken.

De meeste Somaliërs hebben de wil en bereidheid om zich te ontwikkelen tot een volwaardig burger binnen de Belgische samenleving. Echter veel van hen hebben nog onvoldoende middelen en mogelijkheden om volledig zelfstandig en zelfredzaam te kunnen functioneren in een voor hen ingewikkelde samenleving.

Dit is dan ook de reden waarom SV-CIBO initiatieven heeft ontwikkeld om haar leden te ondersteunen. Daarbij proberen succesvolle Somaliërs als rolmodel te fungeren en hen meer zelfredzaam te maken. Ons doel is om Somaliërs te laten participeren via ondermeer taallessen en opleidingen tot de arbeidsmarkt.

Ondanks onze initiatieven blijft er voor onze organisatie nog veel werk te verrichten. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een grote stroom van nieuwe Somalische vluchtelingen die in de laatste tijd naar België zijn gekomen. De afgelopen jaren hebben wij dan ook veel te maken gekregen met deze nieuwkomers die veel behoefte hebben aan extra begeleiding.

Het gaat hier om een groep jonge vluchtelingen van 16 tot 35 jaar en om jonge gezinnen met kinderen die ernstig getraumatiseerd zijn door de bijna eindeloze burgeroorlog en bovendien zijn opgegroeid in een chaotische en rechtenloze samenleving, waar het recht van de sterkste geldt. Hierdoor hebben zij in hun opvoeding weinig normen en waarden mee gekregen. Daarbij is een groot aantal van hen analfabeet.

Zij doen een sterk beroep op onze organisatie en hebben op verschillende terreinen van huisvesting tot onderwijs en arbeid een intensieve begeleiding nodig.