Voorlichtingsbijeenkomsten

In 2015 willen we een vijftal voorlichtingsactiviteiten organiseren met als hoofdthema de opvoeding. Wij willen de verschillen tussen België en Somalië qua opvoeding benadrukken. We stellen vast dat er op veel plaatsen in Vlaanderen bij de Somalische gezinnen opvoedingsproblemen voorkomen.

Om die reden willen we via onze discussiebijeenkomsten de verschillen in de opvoeding van kinderen in Somalië en Vlaanderen toelichten. Zo hopen we dat deze verschillen duidelijker worden en dat de deelnemers voor verdere hulp contact zoeken bij de diverse opvoedingsinstellingen.

Daarom plannen we twee bijeenkomsten over de organisatie van het onderwijs in België en in Somalië. Verder willen we twee voorlichtingen organiseren over de gezondheidszorg in België en één over criminaliteit.